Πράξη 42/2023 - Λειτουργία Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων κατά την Αναστολή Εργασιών

Ημερομηνία
02/10/2023

Δείτε την υπ' αριθμ. 42/29-9-2023 πράξη της διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας κατά το διάστημα που είναι σε ισχύ η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων (4-11/10/2023) λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023. Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών η αναστολή παρατείνεται έως τις 18/10/2023.

Η Γραμματεία θα είναι κλειστή για το κοινό και θα εξυπηρετεί μόνον αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Αρχεία Ανακοίνωσης