Σχετικά

Ο ιστότοπος του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε με ιδίους πόρους με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα.
Φιλοξενείται δωρεάν στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (G-cloud) της ΚτΠ Α.Ε. που βρίσκεται υπό την άμεση διαχείριση της ΓΓΠΣΔΔ.

Επιμέλεια Υλικού

Ευπραξία Κυριλή, Ειρηνοδίκης (τέως Προϊσταμένη) Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Ευάγγελος Γυφτόπουλος, τέως Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων (συνταξιοδοτήθηκε)

Επιμέλεια Κειμένων Υπηρεσιών

Γεωργία Ανδρέου, Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Αγγελική Καλογήρου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Πολυξένη Μπακιρτζή, Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Σωτηρία Μπόζιου, Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Αλεξάνδρα Μπούρχα, Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Γεωργία Χήτου, Γραμματέας Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη

Γρηγόριος Τζώρτζης, Πληροφορικός Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων