Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου (Ν. 4738/2020)

 

Αρμόδιο είναι το Γραφείο 24.

Η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων από τους πληρεξούσιους δικηγόρους πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας. Εν συνεχεία, πρέπει να κατατεθεί φάκελος στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου που περιλαμβάνει εκτυπωμένα και αριθμημένα με τη σειρά που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να συνταχθεί και αναρτηθεί στην πλατφόρμα η πράξη κατάθεσης.

Για πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και ενημερωτικό υλικό μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σύνδεσμοι:

  • Για σύνδεση πληρεξούσιων δικηγόρων στην πλατφόρμα πατήστε εδώ
  • Για σύνδεση συνδίκων στην πλατφόρμα πατήστε εδώ
  • Για σύνδεση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου στην πλατφόρμα πατήστε εδώ
  • Για να δείτε τα δημοσιευμένα στοιχεία των αιτήσεων πτώχευσης και εξυγίανσης που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα πατήστε εδώ

Οδηγίες για την πλατφόρμα:

  •  Πληρεξούσιος Δικηγόρος Οφειλέτη ή Πιστωτή
  • Σύνδικος
  •  Γραμματεία Ειρηνοδικείου