Ωράριο Εκδίκασης Υποθέσεων

 

Η συνήθης ώρα έναρξης εκδίκασης υποθέσεων ανά διαδικασία διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ασφαλιστικά Μέτρα – 10:00 π.μ.
  • Ειδική – 9:00 π.μ.
  • Εκουσία – 10:00 π.μ.
  • Μικροδιαφορές – 10:00 π.μ.
  • Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου – 10:00 π.μ.
  • Ρύθμιση Οφειλών – 9:00 π.μ.
  • Συναινετικές Προσημειώσεις – 10:00 π.μ.
  • Τακτική – 9:00 π.μ.

* Σε περίπτωση ανακοίνωσης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων που διαφοροποιεί το ανωτέρω ωράριο για συγκεκριμένες δικασίμους, προφανώς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανακοίνωση.