Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες και οργανικές θέσεις:

Μονάδα Οργανικές Θέσεις
Δικαστές

Προϊστάμενος Ειρηνοδίκης

8 Ειρηνοδίκες

Τμήμα Γραμματείας

Προϊστάμενος Γραμματείας

13 Γραμματείς

1 Πληροφορικός

1 Δικαστικός Επιμελητής

 

Οργανόγραμμα