Συναινετικές Προσημειώσεις

 

Αρμόδιο είναι το Γραφείο 29.

Οι συναινετικές εγγραφές, ανακλήσεις, εξαλείψεις και μεταρρυθμίσεις προσημειώσεων υποθήκης συζητούνται ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη στα γραφεία των Ειρηνοδικών.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία των διαδίκων είτε με δηλώσεις.

Οι συναινετικές προσημειώσεις κατατίθενται και δημοσιεύονται αυθημερόν.

Αντίγραφα δίνονται την ίδια μέρα της δημοσίευσης.

* Εάν η υπόθεση αφορά επαγγελματικό δάνειο απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα (έκδοση μέσω govgr).