Προϊστάμενοι Ειρηνοδίκες

Στην πρόσφατη ιστορία του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, Προϊστάμενοι Ειρηνοδίκες διετέλεσαν οι κάτωθι:

2022-σήμερα

Αικατερίνη Βαγγέλη

2021-2022

Ευπραξία Κυριλή

2018-2021

Θεοδώρα Τερζοπούλου

2007-2018

Λαμπρινή Ζυγομήτρου

2004-2007

Θεοδώρα Τερζοπούλου

1984-2004

Ειρήνη Μυριούνη