Δηλώσεις Τρίτων

    Πρότυπο Δήλωσης - Ιδιώτες

    Πρότυπο Δήλωσης - Δ.Ο.Υ. Μισθώματα

    Πρότυπο Δήλωσης - Δ.Ο.Υ. Εταιρία

Πραγματοποιείται στο Γραφείο 61 κατόπιν ραντεβού.

Απαιτούνται:

  • Ταυτότητα δηλούντα
  • Κατασχετήριο
  • Οτιδήποτε σχετικό κρίνετε απαραίτητο προς απόδειξη των όσων δηλώνονται
  • Μεγαρόσημο των 2€ εφόσον ζητηθεί η λήψη ακριβούς αντιγράφου της δήλωσης (αγορά από το κυλικείο στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου ή τις Δ.Ο.Υ.)

* Σε περίπτωση που η δήλωση κατατεθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο απαιτείται γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.