Ψηφιακά Αντίγραφα Αποφάσεων

 

Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων έχει ενταχθεί στην Εφαρμογή Διάθεσης Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάσεων (C/APP), μέσω της οποίας μπορείτε να λάβετε, εφόσον νομιμοποιείστε, αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων.

Επί του παρόντος η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε δικηγόρους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν για τις υποθέσεις που έχουν παρασταθεί απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα των αποφάσεων και των πρακτικών αυτών.

Διαθέσιμα στην εφαρμογή είναι δικαστικά έγγραφα από το έτος 2023 και έπειτα των ακόλουθων διαδικασιών:

 • Ασφαλιστικών Μέτρων (αποφάσεις και πρακτικά)
 • Ειδικής/Περιουσιακών Διαφορών (αποφάσεις και πρακτικά)
 • Εκουσίας (αποφάσεις και πρακτικά)
 • Μικροδιαφορών (αποφάσεις και πρακτικά)
 • Πτώχευσης Μικρού Αντικειμένου (Ν. 4738/2020) (αποφάσεις)
 • Ρύθμισης Οφειλών (Ν.3869/2010) (αποφάσεις και πρακτικά)
 • Τακτικής (αποφάσεις και πρακτικά)
 • Κήρυξης Διαθήκης ως Κυρία

Σύνδεσμοι:

 • H σύνδεση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του govgr

Οδηγίες για την εφαρμογή:

 •  Σύνδεση στην Εφαρμογή
 • Λήψη Αντιγράφου – Παραστάς Δικηγόρος