Πράξη 30/2023 - Λειτουργία Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων κατά την Αναστολή Εργασιών

Ημερομηνία
16/06/2023

Δείτε την υπ' αριθμ. 30/16-6-2023 πράξη της διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, με την οποία καθορίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας κατά το διάστημα που είναι σε ισχύ η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων (21-28/6/2023) λόγω των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Η Γραμματεία θα είναι κλειστή για το κοινό και θα εξυπηρετεί μόνον αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Αρχεία Ανακοίνωσης