Αναστολή Εργασιών Δικαστηρίων λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023

Ημερομηνία
25/09/2023

Δείτε την υπ' αριθμ. 46339οικ./22-9-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων το διάστημα 4-11/10/2023, και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών επέκταση του ως άνω διαστήματος έως τις 18/10/2023, λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023.

Αρχεία Ανακοίνωσης